time value n. diferența dintre valoarea la scadență valoare și valoarea actuală