swap n. tranzactie swap (acord OTC /over-the-counter/ Óntre două parți prin care prima parte promite să facă o plată Ón contul celei de-a doua părți și cea de-a doua parte face o plată simultană Ón contul primei parți)