specialised credit institution n. instituţie de credit cu atribuţii speciale