software n. - programe şi aplicaţii pentru computere, partea logică a unui computer