travel quote n. oferta/lista de preţuri (a unei agenţii de voiaj)