extraordinary items n.pl. venituri şi cheltuieli excepţionale/ extraordinare

 

E.g.:  deduction of extraordinary items