historical cost n. costul istoric, preţul de achiziţie