horizontal analysis n. analiză orizontală a declarațiilor financiare ce presupune calculul schimbărilor Ón valoarea dolarului

 

E.g.: to develop horizontal analysis