FIFO (first in-first out) n. metoda primul intrat, primul ieşit (folosită Ón gestiunea stocurilor)